Идеална за монтажници и водопроводчици за лесно декалциране на топлообменници, водопроводи, системи за съхранение, отопление и охлаждане, за да се елиминира неефективността.

Избран вариант:Descaling pump ROCAL 20 including ROCAL Acid + Neutralizer
Артикулен номер:19207
  • Обръщане на потока за по-бързо отстраняване на калцификатите. Постоянната циркулация на декалцифициращите химикали предотвратява увреждането от образуването на газ.Концентратът за премахване на котлен камък и неутрализиращият прах са включени в комплекта.
  • ROCAL 20, 40l/min

    ROCAL Acid Plus Cu & FE, 5kg

    Neutralisationspulver, 1kg für alle ROCAL

    Gefahrzettel Nr. 8 "Ätzend"